Půda

Půda tvoří substrát (podklad) téměř pro všechny rostliny, které v květinářství pěstujeme. Výjimku tvoří pouze několik málo druhů vodních rostlin a dále rostliny epifytické, kde substrát tvoří jiné organické látky. V květinářství používáme půdy zvláštním způsobem upravené a ošetřované, kterou nazýváme zemina.

Nauka o půdě prošla v poslední době značnými změnami. Dnes se již nedíváme na půdu jako na statické složení větších a menších částic minerálních a organických, nýbrž jako na činný organismus, kde vedle mrtvých součástí je čilý …

Číst více

Vzduch

Vzduch obklopuje celou naši zeměkouli a má pro růst rostlin základní význam. Ze vzduchu používají rostliny zejména kyslíku k dýchání a kysličníku uhličitého k asimilaci a v nepatrné míře i čpavku. V čistém vzduchu je obsaženo asi 20 % kyslíku a asi 0, 03 % kysličníku uhličitého. Množství kysličníku uhličitého ve sklenících je větší a lze je i uměle zvýšit spalováním speciálních briket. Větší obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu rostlinám prospívá, neboť asimilace probíhá mohutněji. Největší část vzduchu tvoří dusík

Číst více

Světlo

Všechny zelené rostliny potřebují ke svému životu světlo, neboť bez něho nemohou vytvářet chlorofyl a asimilovat kysličník uhličitý. Nároky jednotlivých druhů rostlin na světlo jsou velmi různé a podle jejich intensity rozdělujeme rostliny na několik skupin. Stinné rostliny jsou ty, které nesnášejí přímé osvětlení (např. kapradiny). Polostinné – snášejí občasný sluneční svit (např. pomněnky, sasanky). Světlomilné žádají slunce, ale snášejí občasné zastínění (většina letniček, a peren). Rostliny slunné vyžadují plné osvětlení (např. karafiáty, kaktusy).

Světelný požitek. Potřebu světla pro jednotlivé …

Číst více

Teplo

U jednotlivých druhů, ale často i u jednotlivých odrůd jsou nároky na teplo velmi rozdílné. Poměrně malé nároky na teplo ze skleníkových kultur má např. Cineraria, které se nejlépe daří při celkem nízkých teplotách, kdežto např. Sinningia vyžaduje v průběhu celého pěstování teploty daleko vyšší. Odlišné požadavky na teplo mají kultury venkovní. Z nich např. Calendula snáší teploty velmi nízké, kdežto Zinnia hyne již při 6 °C. U všech rostlin se však nároky na teplo mění i v průběhu pěstování. …

Číst více

Voda

Voda tvoří podstatnou část rostlinného těla, a je proto pro rostliny nezbytná. Vytváří buněčné napětí, tzv. turgor. Je transportérem živin, které rozpouští a dopravuje z půdy pletivy až na místo jejich využití. Při nedostatku vody jsou roztoky koncentrovanější a rostlina je těžko přijímá. Jak dochází postupně ke koncentraci buněčného obsahu, turgor klesá, zpomalují se všechny životní pochody a rostlina vadne. Stejně nebezpečný je i přebytek vody, neboť nadbytečná voda vytlačuje z půdy vzduch, který potřebují kořeny ke své …

Číst více