Teplovodní lázeň

Lze ji použít s úspěchem jak pro rychlení dřevin, tak i pro rychlení trvalek. Spočívá v máčení rostlin určených k rychlení ve vodě teplé od 32 do 40 °C po dobu 6 – 12 hodin. Ve vodě máčíme nadzemní části dřevin, konvalinkové puky a trsy Astilbe, jinak máčíme celé rostliny i s kořeny. Úspěch této metody závisí nejen na délce máčení, ale také na teplotě vody a době, kdy se jí použije. Čím blíže k normální vegetaci, tím dostačí nižší …

Číst více

Zmrazování

Má obdobný vliv na zkracování doby vegetačního klidu jako teplo. Používalo se ho při rychlení konvalinkových puků, které se ponechávaly určitou dobu před rychlením na ledě. Při vlastním rychlení bylo pak možno použít nižší teploty, a to jen 15 – 18 °C. Při použití tohoto způsobu vykvétaly však konvalinky o 2 až 4 dny později než puky máčené v teplé vodě.

V současné době se k podněcování rostlin do vegetace používá hlavně teplovodní lázně a parní lázně.

 …

Číst více

Etherisování

Použití etheru k uvedení rostlin do vegetace je velmi nákladné, neboť vyžaduje zvlášť vybudované komory s hladkými, nejlépe betonovými stěnami a vzduchotěsným uzavíráním. Je rovněž nebezpečné, neboť ether je značně hořlavý. Vlastní etherisování se provádí tak, že rostliny i s baly naskládáme do komory. Na ploché misky pak naléváme ether. Aby se zvětšil jeho odpar, klademe na misku ještě vatu. Množství použitého etheru závisí na prostoru, který rostliny zaujímají na druhu, popřípadě i odrůdě rychlených rostlin. Na 1 m3

Číst více

UMĚLÉ VYVOLÁVÁNÍ VEGETAČNÍHO KLIDU

K úspěšnému rychlení okrasných rostlin je nutno většině rostlin zkracovat vegetační dobu, a to hlavně rostlinám k ranému rychlení, tedy především k vánocům. Vegetační dobu zkracujeme hlavně u cibulovin nebo dřevin, které dlouho vegetují.

U cibulovin – hyacintů, tulipánů a narcisů – bylo vyzkoušeno již několik metod. Holanďané původně odesílali cibule uvedených květin, zvláště hyacintů, poslední rok před rychlením k dopěstování do jižní Francie. Následkem vhodnějších klimatických poměrů – vysoké teploty a sucho – vyzrály cibule lépe a dříve nežli …

Číst více

ÚKOL A VÝZNAM RYCHLENÍ

V zimním období je u nás pěstováno poměrně málo květin, které by se vedle účelů dekoračních hodily i pro řez květů na vazačské práce. Většinou se pěstují rostliny hrnkové, např. bramboříky, prvosenky, popelky, pantoflíčky, a jejich květů se používá jen z nedostatku jiného materiálu. Nemohou však nikdy nahradit ani jednu z květin, jichž normálně používáme k řezu, neboť neodpovídají obvykle ani tvarem, ani barvou a hlavně ne trvanlivostí. Příliš rychle vadnou a ztrácejí tím na prodejnosti v řezaném stavu.

Aby …

Číst více