Kopie - DSC_0142

Péče o zeminy během vegetace

Na volných květinářských záhonech pečujeme o půdu především pravidelnou kultivací, zejména na podzim. Soustavně doplňujeme humus, zlepšujeme bakteriální činnost a dodáváme živiny. U půd chudých na organické látky zvětšujeme obsah organických látek zejména hnojením chlévskou mrvou nebo přidáváním rašeliny, příliš těžké půdy zlehčujeme popelem, který ovšem smíme dávat jen ve slabých vrstvách a nikoliv každoročně. Na půdách chudých vápnem je nutné silné přivápnění, a to nejčastěji hašeným vápnem a v zemědělství saturačními kaly nebo mletým vápencem.

Jinak pečujeme o zeminy …

Číst více