CELASTRACEAE – BRSLENOVITÉ

Převážně dřeviny se vstřícnými nebo střídavými listy a 4 – 5četnými květy ve vrcholících. Plody mívají semena v dužnatém obalu. Ze 40 známých rodů, jež mají na 480 druhů, je většina domácích v tropickém a subtropickém pásmu jižní polokoule. Květinářsky je významný pouze východoasijský Evonymus L.…

Číst více

LAURUS L. – VAVŘÍN (BOBEK)

Stále zelený keř, domácí ve Středomoří, s aromatickým listem; jeho korunek, upravených do tvaru koule, jehlance apod., se používá hlavně v době zimní k dekoracím místností a katafalků. Množí se vrcholovými řízky, ve velkém výsevem. Většinou dovážíme rostliny již vypěstěné z Belgie, kde je pěstění rychlejší a levnější. Pěstujeme je ve výživné humosní zemině, nejlépe ve směsi zeminy pařeništní, listovky, drnovky a písku. Starší rostliny se přesazují za více let do větších kbelíků. Přezimují v netopených, i polosvětlých místnostech, při …

Číst více

LAURACEAE – VAVŘÍNOVITÉ

Stále zelené dřeviny s jednoduchými kožovitými listy; mají trojčetné drobné kvítky sestavené v hroznech, plody jsou peckovice. Celá čeleď obsahuje asi 40 rodů přibližně s 1000 druhy, z nichž je většina domácích v Brazílii a Indii. Ve sklenících pěstujeme hlavně rod Laurus L., vzácněji pak sbírkově také rody Cinnamomum N. v. E., Lindera THBG. a Sassafras NEES.…

Číst více

MORACEAE – MORUŠOVITÉ

Zahrnují většinou dřeviny obsahující mléčnice. Rozšířeny jsou asi v 64 rodech s 1100 druhy, hlavně v amerických a indických tropech a subtropech. Listy mají střídavé, jednoduché, květy většinou 4četné (také 2 – 6četné). Plodenství tvoří složitá synkarpia (nažky uzavřené ve zdužnatělé ose nebo zdužnatělém okvětí). Květinářsky je důležitý pouze rod Ficus.

Z velikého množství druhů (asi 1300) tropických a subtropických pěstujeme pro tržní a dekorační účely jen velmi málo. Ve velkém pěstujeme jedině:

F. elastica ROXB. (obr. 73) s nádherně …

Číst více

PEPEROMIA R. ET PAV. – PEPŘINEC

Rovněž velmi bohatý tropický rod se 400 druhy (Jižní Amerika), z nichž některé jsou dobré dekorační rostliny. Množí se listovými řízky v kterékoliv době nebo řidčeji dělením trsů a semenem. Zeminu vyžaduje lehčí. Přezimuje v teplém skleníku.

P. resediflora LINDL. et ANDRÉ je nejotužilejším druhem; má lehce převislý vzrůst, silně kožovité, tvrdé, matně zelené listy. Hodí se hlavně na okraje květinových stolků. Snáší dobře pokojové ovzduší.

P. arifolia var. argyraea MIG. (obr. 72) má na vejčitě oválných, dužnatých křehkých listech …

Číst více

PIPER L. – PEPŘOVNÍK

Třebaže je zastoupen ve své tropické domovině asi 600 druhy, pěstuje se u nás v teplých sklenících jen v několika málo druzích pro ozdobný list. Množí se osními řízky a pěstuje se v lehčí humosní zemině, nejčastěji ve směsi listovky, pařeništní zeminy a písku. V zimě nesnáší chlad a zamokření.

P. nigrum L. má převislý vzrůst, a menší, srdčitě celokrajný, nápadně temně zelený list. Hodí se na okraje květinových stolků a je poměrně nejotužilejším druhem pro dekorační účely.

P. ornátům …

Číst více

MARANTA L. – MARANTA

Je to teplomilná rostlina z tropické Ameriky, s pěkně zbarvenými listy. Množí se z jara dělením trsů, které sázíme do směsi listovky, rašeliny a písku, do volné půdy v teplém pařeništi, kde vytvoří nejkrásnější listy. V září je vsazujeme do hrnků. Přezimuje při mírné zálivce v teplém skleníku. Pro ozdobný list se pěstují hlavně:

M. zebrina SMS. (syn. Calathea zebrina LINDL.) se stříbřitě a hnědě pruhovaným listem; je polovysoká, asi 25 – 40 cm.

M. leuconeura MORREN je nízká, s …

Číst více

MARANTACEAE

Obsahují bylinné oddenkovité rostliny s dvouřadými pochvatými listy, které mívají pěkné kresby. Klasnatá květenství jsou složena z nenápadných, většinou trojčetných kvítků. Plod je tobolka se 3 semeny. Zahrnují asi 26 rodů s 280 druhy, domácími převážně v amerických tropech. Ve sbírkách našich teplých skleníků se nejčastěji pěstuje rod Maranta L., vzácněji též Calathea zebrina LNDL. se světle pruhovaným listem a močálovitá rostlina Thalia dealbata FR. s listy dlouze řapíkatými a moučnatě ojíněnými.…

Číst více

MUSA L. – BANÁN

Pro svůj mohutný vzrůst nepatří mezi běžné rostliny tržní, ale zato mezi velmi známé rostliny dekorační v městských a lázeňských parcích. Množí se semenem (importovaným) v teplých sklenících a jednoleté rostliny se vysazují koncem května v drátěných koších do volné půdy na výsluní a na místo chráněné před větry, aby velké celokrajné listy nebyly roztřepeny. Má-li dobře růst, musí se venku i ve skleníku postavit vždy na spodní teplo. Při letní výsadbě do zahrady je nutno vykopat nejdříve asi 80 …

Číst více

MUSACEAE – BANÁNOVITÉ

Zahrnují jednoděložné rostliny s velkými ozdobnými, celokrajnými listy, a šestičetnými, bezvýraznými květy v hroznu. Ze 6 existujících rodů, domácích většinou v oblasti africko-malajské, se pěstuje nejvíce rod Musa L., vzácněji pak jako sbírkové rostliny také Strelitzia AIT. (obr. 70) a Ravenala SON.…

Číst více