Plánování výroby

Velmi důležitou složkou organizace závodů je socialistické plánování výroby, jehož potřeba roste úměrně s velikostí závodu. Význam plánování v květinářství je zvýšen tím, že květinářství produkuje výrobky, které nemusí být nezbytně nakoupeny, a proto otázka správného plánování je tím naléhavější. Pro celkový provoz vypracováváme v podstatě plány dva, a to plán výhledový a plán výrobní.

 

Výhledový plán

Plán výhledový – perspektivní – se sestavuje na delší dobu, nejčastěji na 5 – 10 let dopředu. Je směrnicí pro další …

Číst více

Vnitřní uspořádání závodu

Vnitřní uspořádání závodu je důležitým ekonomickým předpokladem úspěšné výroby. Záleží především ve správném poměru pařenišť, skleníků a záhonové plochy, na rozvedení vody a jejím opatřování, na správném rozmístění všech pomocných provozních místností a budov (kotelny, skladiště, skládky zemin, pracoven atd.), na správně zvoleném typu skleníků a jejich vybavení a na vybavení jednotky mechanizačními prostředky. V dnešní době se vyrábějí stále nová a lepší mechanizační i pomocná zařízení, např. secí strojky, výsevní rámy, zařízení pro odvoz zemin, balíčkovací stroje, sterilizátory půdy, …

Číst více

Umístění závodu

Jednou z hlavních ekonomických podmínek zdaru je umístění květinářského závodu. Podnik musí být umístěn tak, aby v jeho blízkosti byly potřebné suroviny, výhodné komunikační spojení a trhy. Musí mít možnost opatřit si pracovní síly a dále se rozvíjet. Je třeba budovat pokud možno větší závody a nezůstávat u malých nerentabilních. V okolí velkých spotřebních středisek se budují takové závody, které mohou uspokojit spotřebu a které lze částečně specializovat. Ostatní závody budujeme tam, kde jsou vhodné přirozené podmínky a v podmínkách …

Číst více