Kopie - DSC_0996

Hnojiva plná

Citramfoska I obsahuje 7 % dusíku převážně čpavkového, 13 % kyseliny fosforečné sražené,
16 % drasla ve formě 40 % draselné soli a 11 – 13 % vápna.

Citramfoska II obsauje 7 % dusíku převážně čpavkového, 11 % kyseliny fosforečné sražené,
15 % drasla ve formě síranu draselného a 11 % vápna. Neobsahuje chlor, takže je vhodná pro zahradní rostliny. Používá se jí k hnojení záhonů.

Hortus obsahuje 18 % dusíku, a to 6 % ve formě ledkové a 15 …

Číst více

Hnojiva kombinovaná

Nitrofos je práškovitá našedlá sůl a obsahuj 15,5 % dusíku (polovinu ledkového a polovinu amoniakálního), 16 % kyseliny fosforečné a 17 % vápna.

Z kombinovaných hnojiv používáme častěji rohové moučky, kterou získáváme z rohoviny, peří, paznehtů a chlupů. Má vzhled hrubého prášku nahnědlé barvy s většími žlutými a bílými zrnky. Podle způsobů výroby obsahuje 10 – 14 % dusíku a 2 – 4 % fosforu. Obě živiny se uvolňují pomalu. Rohovina bývá dodávána také ve formě rohových pilin anebo rohové …

Číst více

Hnojiva vápenatá

Mletý vápenec je jemný prášek zbarvený podle použitého vápence. Má obsahovat alespoň 90 % uhličitanu vápenatého. Používá se na podzim.

Slín je směs vápence s některou zemitou součástí. Má obsahovat alespoň 25 % vápna.

Saturační kaly (šáma) jsou odpadkem z cukrovarů a obsahují 20 % vápna a 40 – 60 % vody.

Pálené vápno obsahuje 80 – 90 % vápna ve formě kysličníku. Hašením přechází v hydrát vápenatý a v půdě se přeměňuje na uhličitany. V zahradnictví používáme k vápnění …

Číst více

Hnojiva draselná

Hnojiva draselná rozlišujeme nejen podle obsahu drasla, ale také podle toho, obsahují-li chlor či nikoliv. Chlor obsahuje hlavně kainit a 40 % draselná sůl, a proto jimi hnojíme jen půdu. Prakticky chloru prostý je síran draselný a málo (jen 2 %) chloru obsahuje kalimagnesium. Chlor ochuzuje půdu o vápník a nepříznivě působí na kořenový systém rostlin. Většina rostlin zahradních je na chlor velmi citlivá.

 

Kainit je narůžovělá nebo nažloutlá až bělošedá krystalická sůl, která snadno vlhne. Je znám …

Číst více

Hnojiva fosforečná

Hnojiva fosforečná obsahují převážně buď kyselinu fosforečnou ve vodě nerozpustnou, nebo kyselinu fosforečnou citrátově rozpustnou, nebo rozpustnou ve vodě.

Do první skupiny patří surové fosfáty, které mají pro zahradnictví malý význam a hodí se hlavně do půd kyselých.

K fosforečným hnojivům obsahujícím kyselinu fosforečnou citrátově rozpustnou patří Thomasova moučka a citrofosfát a kyselinu fosforečnou rozpustnou ve vodě obsahuje superfosfát.

Thomasova moučka je tmavošedý prášek a obsahuje 14 – 22 % kyseliny fosforečné, 50 % vápna, 7 % hořčíku, 5 …

Číst více

Hnojiva organická

Chlévské mrvy používáme k vyhnojování záhonů a k zakládání kompostů. Z mrvy skotu upotřebíme též čistý kravinec, a to buď suchý, nebo čerstvý. Obsahuje o něco více živin než hovězí mrva. Čerstvého kravince se používá k vymazávání hrnků (Cineraria) a u některých rostlin (dřevin) k namáčení kořenů (růže). U primulí, chryzantém, rychlení šeříků se dává slabá vrstva kravince na povrch zeminy v květináči a další vrstvou se přikryje. Suchý kravinec získáme vhodným vysoušením kravince přivezeného z chléva. Vznikne tak suchá …

Číst více

Hnojiva dusíkatá

Hnojiva dusíkatá obsahují dusík ve formě dusičnanů, ve formě amoniakální nebo ve formě organických sloučenin. Dusík ve formě dusičnanů, tj. ve sloučeninách ledkových, je přijímán většinou rostlin a používáme ho tam, kde rostlina dusík ihned spotřebuje (tedy především u rostlin s krátkou vegetační dobou), nebo je-li nutno urychleně dodat výživu. Čpavkový dusík je hnojivo pozvolna působící, protože jej většina rostlin nevstřebává, dokud se nepřeměnil bakteriální činností v ledkovou formu. Naproti tomu jej vstřebává rod Rhododendron a Azalea a takové …

Číst více