Opylování

Opylováním rozumíme tu část pohlavního procesu, při které je pylové zrnko přenášeno na bliznu, oplozením pak druhou část pohlavního procesu, při které dochází k vlastnímu oplození vajíčka. Pohlavní proces je dovršením vývojového cyklu rodičovského organismu a zároveň počátkem vývoje nového organismu. Na rozdíl od vegetativních buněk, které jsou stadijně nejmladší. V tom se podobají prvopočáteční buňce, z níž začal vývoj daného organismu. Charakteristickým rysem pohlavního procesu je vývoj potomstva z jedné buňky a složitá dědičnost, která je výsledkem splynutí dvou …

Číst více

VAZAČSKÝ MATERIÁL UMĚLÝ A SUŠENÉ KVĚTY

V dobách, kdy je nedostatek čerstvých řezaných květů, za silných mrazů, kdy čerstvé květy venku rychle zmrzají, nebo při dlouhé dopravě pohřebních kytic a věnců vlakem se používá květů umělých, třebaže nedosahují estetického účinků květů přirozených. Jejich používání v širší míře je projevem nevkusu. Umělými květy jsou napodobovány nejrůznější vazačské rostliny, avšak nedosahují nikdy jejich přirozené působivosti, životní intimity a svěžesti. Čerstvé květy v zimním období jsou často nahrazovány sušenými květy takových rostlin, které zaschnutím nezmění ani svůj charakter, ani …

Číst více