Opylování

Opylováním rozumíme tu část pohlavního procesu, při které je pylové zrnko přenášeno na bliznu, oplozením pak druhou část pohlavního procesu, při které dochází k vlastnímu oplození vajíčka. Pohlavní proces je dovršením vývojového cyklu rodičovského organismu a zároveň počátkem vývoje nového organismu. Na rozdíl od vegetativních buněk, které jsou stadijně nejmladší. V tom se podobají prvopočáteční buňce, z níž začal vývoj daného organismu. Charakteristickým rysem pohlavního procesu je vývoj potomstva z jedné buňky a složitá dědičnost, která je výsledkem splynutí dvou …

Číst více