Pařeništní okna

Běžně používaný typ oken má vnější rozměr 150 x 100 cm. Dnes se používá všeobecně oken jednopříčkových, zasklených sklem Helios. Starší okna mívala dvě příčky podélné a byla zasklena normálním tabulovým sklem 3krát překládaným. Tato starší okna značně stínila. Okenní rám bývá borový a dřevo musí být dobře impregnované. Používá se dřeva dobře vyzrálého, které se nekroutí. Vnější hrany oken, zejména dlouhé strany, musí být dobře začištěné, aby k sobě těsně přiléhaly.…

Číst více