Pařeništní zemina

Pařeništní zemina vzniká z chlévské mrvy a z přimíšené zeminy, které bylo použito v pařeništi. Zakládáme-li nová pařeniště, používáme dobré záhonové ornice nebo kompostní zeminy jako zeminy výchozí, z níž se časem vytváří pařeništní zemina. Při vyvážení země z pařeniště slupujeme totiž zároveň vrchní vrstvu založené mrvy asi 3 cm silnou a přimícháváme ji k pařeništní zemině. Spodní vrstvu mrvy s přimíšením pařeništní zeminy skladujeme odděleně a po jednom roce ji nazýváme mladou pařeništní zeminou. Tímto způsobem se zdravotní …

Číst více