CRASSULACEAE – TUČNOLISTÉ

Rostliny převážně vytrvalé, řidčeji jednoleté, nápadné silně zdužnatělými listy, většinou sestavenými v husté růžici. Květy mají zpravidla obojaké, 4 – 5četné, ve vrcholičnatých květenstvích; plod je tobolka nebo měchýřek. Zplaněle rostou na suchých místech a skalách teplého a mírného pásma naší polokoule, kde jsou zastoupeny celkem 19 rody, jež mají společně přes 500 druhů. Jako důležité květiny hrnkové se pěstují pouze rody Crassula L. a Kalanchoë ADANS., vzácněji se pěstují pod sklem také Bryophyllum SALISB., Cotyledon L. a Rochea DC. …

Číst více

RHIPSALIS GAERTN.

Domovem je v Brazílii, kde roste jako epifyt na stromech. Růst má převislý, osy oblé, hranaté nebo ploché. Žádá vlhké, stinné stanoviště v teplém skleníku a vysokou vzdušnou vlhkost, v zimě pak světlo a teplotu 15 °C. Množí se řízky a šlechtěním na Cereus i Peireskia. Dobře se pěstuje i v orchideových košíčkách v propustné a vzdušné směsi zemin.…

Číst více

PHYLLOCACTUS LINK.

Pochází z tropické Ameriky a je rozšířen od Mexika až do Brazílie. Roste na stromech ve stínu. U nás vyžaduje vlhký vzduch a ne prudké slunce. Všechny druhy rodu Phyllocactus kvetou z jara a po odkvětu žádají až do léta vegetační klid. Nový růst začíná v létě a trvá až do září. Křížením odrůd rodu Phyllocactus mezi sebou a křížením s odrůdami rodu Cereus bylo vyšlechtěno velmi mnoho kříženců, kteří jsou vedeni pod jménem P. hybridus hort. a vynikají lepšími …

Číst více

PEIRESKIA PLUM.

Jediný listnatý kaktus z tropické Ameriky a Západní Indie. V zimě shazuje listy. U nás zřídka kvete a má význam hlavně jako podnož pro Epiphyllum a Rhipsalis. Pěstuje se hlavně P. aculeata MILL. (obr. 144). Množí se řízky v březnu. Řízky snadno a rychle zakořeňují při teplotě 20 – 22 °C.…

Číst více

OPUNTIA MILL. – NOPÁL

Domovem v Kalifornii, Texasu, kde rostou v pohoří, někdy i dost vysoko. Pro pěstování přicházejí v úvahu jen nízké druhy (obr. 143). Osy těchto kaktusů se skládají z plochých štítovitých článků, jen některé mají osy válcovité. Otužilé nopály (O. camanchica) se pěstují ve skalkách na plném slunci a přes zimu se lehce kryjí chvojím. Ostatní se pěstují v létě venku na slunci, v zimě v chladnu a suchu ve skleníku. Množí se semeny a řízky. Mnohých se používá jako podnože …

Číst více

MAMMILLARIA HAW.

Bohatý rod, jehož mnohé druhy (obr. 142) jsou si velmi podobné. Pochází z Mexika, kde roste v suchých travnatých půdách a ve skalách. Osa je kulovitá až válcovitá s malými bradavkami, na kterých jsou husté ostny. Květy jsou červené, velmi ozdobné. Mammillaria není náročná a dobře roste. Množí se hlavně semenem.…

Číst více

LOBIVIA BR. ET R.

Kulovité nebo krátce cylindrické kaktusy, blízce příbuzné rodu Echinopsis. Kvetou v oranžových, žlutých i červených odstínech. Velmi snadno se množí semenem, zřídka se šlechtí na Opuntia. Šlechtěné více a lépe kvetou. V zimě stačí chladné stanoviště při teplotě 6 – 8 °C a světlo.…

Číst více

EPIPHYLLUM PFEIFFER

Epiphyllum truncatum HAW. – vánoční kaktus – epifytický kaktus je domovem v Brazílii. Má krátký dřevnatý kmen bohatě rozvětvený, osy článkovité, listovitě rozšířené. Květy jsou červené, rozkvétají podle odrůdy v zimě nebo z jara. Množí se řízky a šlechtěním. Řízkování je sice jednodušší, zkracuje kulturu, přesto se však nedoporučuje, protože výhony pro svůj převislý vzrůst leží přímo na hrnku. Častěji množíme roubováním na Peireskia aculeata (obr. 141). Roubujeme do rozštěpu ve výši 15 – 20 cm a roub upevňujeme trnem …

Číst více

ECHINOCEREUS ENGELM.

Ve svém domově v Severní Americe rostou na holých štěrkovitých svazích. Jsou to kaktusy bohatě kvetoucí, ale poměrně choulostivé. V zimě musí mít dlouhý klid bez zálivky a teplotu 6 °C, jen občas je přestřikujeme vodou.…

Číst více

ECHINOCACTUS LINK. – JEŽULKA

Domovem v Mexiku a Texasu, kde rostou často na holých kamenitých svazích. Jsou to kulovité kaktusy s ozdobnými květy i pěknými ostny (obr. 140), které většinou milují chladnější stanoviště, a prudké slunce jim škodí. Množí se zpravidla výsevem, zřídka šlechtěním.…

Číst více