Kopie - DSC_0925

Hnojení a přihnojování

Hnojením a přihnojováním doplňujeme scházející živiny. V podstatě rozlišujeme dva způsoby hnojení:

Přidáváním statkových a strojených hnojiv do zemin, což je vlastně hnojení do zásoby, protože hnojiva přidáváme do zemin před vysazováním a počítáme s tím, že budou postupně odčerpávána. Volíme proto také taková hnojiva, která živiny pozvolna uvolňují, čímž je zaručeno postupné vydávání živin podle potřeby rostlin.

Přihnojování v roztocích je hnojivá zálivka, která je dnes nejužívanějším způsobem přihnojování. Obdobou hnojivé zálivky je dodávání hnojiv v prášku přímo k rostlinám. Výhoda hnojivé zálivky spočívá zejména v tom, že můžeme přesně stanovit koncentraci živin a dodávat pro rostlinu přímo použitelné živiny v nejvýhodnější době. Při přihnojování rostlin je potřeba dodržovat zejména tyto zásady:

Přihnojovat podle potřeby rostlin, to znamená dodávat jenom tolik živin a takové, které rostlina může zužitkovat.

Vidět rozdíl mezi rostlinami pěstovanými pro list a pro květ a podle toho upravovat hnojivé dávky.

Vyvarovat se jednostranného hnojení, zejména přehnojování dusíkem.

Mít stále na paměti, že rozhodující není pohotová zásoba jedné živiny, ale komplexu živin.

Překonávat postupně názor o nevhodnosti strojených hnojiv pro květiny, avšak zásadně dodržovat slabou koncentraci, při čemž platí, že je správnější hnojit slabší koncentraci častěji. Vyšší koncentrace poškozují přímo kořenové buňky, mění barvu rostlin, vyvolávají znetvoření listů a květů, způsobují opadávání květů nebo dokonce hynutí rostlin.

Rozdělit hnojivou dávku na několik dílčích dávek.

U choulostivějších rostlin je otupena jejich citlivost vůči hnojivům, je-li v zemině přimíšena rašelina.

Nehnojíme nikdy do porušeného kořenového balu, tj. po přesazování, nebo jsou-li kořeny jinak poškozené.

Nehnojíme nikdy rostliny se suchým kořenovým balem. Je vždy lépe přihnojovat rostliny zalité. Máme-li obavu, že hnojivá zálivka byla koncentrovanější, než je žádoucí, ihned po přihnojování rostliny důkladně zalijeme.

Při přihnojování mladých rostlin volíme zásadně nižší koncentraci než při hnojení rostlin dospělých.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>