OENOTHERACEAE – PUPALKOVITÉ

Vytrvalé nebo i jednoleté byliny, řidčeji keře, s jednoduchými vstřícnými, střídavými nebo i přeslenovitými listy. Květy velké v různých barvách bývají dvou- až čtyřčetné; plod je tobolka nebo bobule. Obsahují asi 35 rodů se 470 druhy, domácí ponejvíce v subtropech a tropech. Ze skleníkových kultur se pro ozdobný květ pěstuje pouze Fuchsia L.…

Číst více

PELARGONIUM L´HERIT – ČAPÍ NŮSEK (LID. MUŠKÁT)

Nejpopulárnější lidová květina v okenních truhlíčcích, za okny venkovských příbytků a na balkonech, ve skupinách světlých a sušších míst v parcích. Z 250 druhů domácích v jižní Africe, Asii a Austrálii zaujaly v našich skleníkových kulturách místo pouze tři:

P. zonale AIT. je ze všech nejrozšířenější a má největší počet variet a forem, pěstovaných pro krásný květ ve všech odstínech barvy červené, růžové a bílé, nebo odrůdy pěstované pro pestrý list na výsadby kobercové.

P. peltatum AIT. – muškát břečťanolistý …

Číst více

GERANIACEAE – KAKOSTOVITÉ

Čeleď zahrnující jednoleté nebo častěji vytrvalé byliny se vstřícnými nebo střídavými listy s dlanitou nervaturou a pětičetnými květy ve vrcholičnatých květenstvích. Plod je zobanitá nažka nebo tobolka. Do této čeledi patří celkem 11 rodů asi se 600 druhy, rozšířenými ve všech světadílech. V květinářských kulturách pod sklem se pěstuje pouze rod Pelargonium L´HERIT.…

Číst více

KALANCHOË ADANS. – KOLOPOJKA

Důležitá květina pro jarní měsíce, která je v poslední době oblíbenou tržní rostlinou. Množí se snadno osními i listovými řízky. Stálým vegetativním množením však její růst postupně ochabuje; proto je nutno vždy po několik letech množit ji semenem, z něhož rovněž dobře klíčí a rychle roste. Vývoj tržních rostlin od výsevu trvá jeden rok. Vyséváme nejlépe v dubnu. Semenáčky přepichujeme do pařeniště a odtud je v září sázíme do hrnků o průměru 7 – 8 cm. Vytáhlejší rostliny několikráte zaštipujeme, …

Číst více

CRASSULA L. – TLUSTICE

Většinou vytrvalé, rychle rostoucí rostliny, nenáročné, neboť se daří v pokojích i při malé péči, domácí v jižní Africe. Množí se snadno listovými i osními řízky, které před sázením necháme zavadnout. Rostou poměrně rychle i ze semene. Zeminu milují jílovitohlinitou, s větší příměsí písku, nebo zeminu kompostní s pařeništní a pískem. Přezimují ve studeném skleníku při omezené zálivce. Pro tržní účely se pěstují nejčastěji druhy:

C. lactea AIT. (obr. 146) s bílými vonnými květy, rozkvétajícími od prosince do března, již …

Číst více

CRASSULACEAE – TUČNOLISTÉ

Rostliny převážně vytrvalé, řidčeji jednoleté, nápadné silně zdužnatělými listy, většinou sestavenými v husté růžici. Květy mají zpravidla obojaké, 4 – 5četné, ve vrcholičnatých květenstvích; plod je tobolka nebo měchýřek. Zplaněle rostou na suchých místech a skalách teplého a mírného pásma naší polokoule, kde jsou zastoupeny celkem 19 rody, jež mají společně přes 500 druhů. Jako důležité květiny hrnkové se pěstují pouze rody Crassula L. a Kalanchoë ADANS., vzácněji se pěstují pod sklem také Bryophyllum SALISB., Cotyledon L. a Rochea DC. …

Číst více

RHIPSALIS GAERTN.

Domovem je v Brazílii, kde roste jako epifyt na stromech. Růst má převislý, osy oblé, hranaté nebo ploché. Žádá vlhké, stinné stanoviště v teplém skleníku a vysokou vzdušnou vlhkost, v zimě pak světlo a teplotu 15 °C. Množí se řízky a šlechtěním na Cereus i Peireskia. Dobře se pěstuje i v orchideových košíčkách v propustné a vzdušné směsi zemin.…

Číst více

PHYLLOCACTUS LINK.

Pochází z tropické Ameriky a je rozšířen od Mexika až do Brazílie. Roste na stromech ve stínu. U nás vyžaduje vlhký vzduch a ne prudké slunce. Všechny druhy rodu Phyllocactus kvetou z jara a po odkvětu žádají až do léta vegetační klid. Nový růst začíná v létě a trvá až do září. Křížením odrůd rodu Phyllocactus mezi sebou a křížením s odrůdami rodu Cereus bylo vyšlechtěno velmi mnoho kříženců, kteří jsou vedeni pod jménem P. hybridus hort. a vynikají lepšími …

Číst více

PEIRESKIA PLUM.

Jediný listnatý kaktus z tropické Ameriky a Západní Indie. V zimě shazuje listy. U nás zřídka kvete a má význam hlavně jako podnož pro Epiphyllum a Rhipsalis. Pěstuje se hlavně P. aculeata MILL. (obr. 144). Množí se řízky v březnu. Řízky snadno a rychle zakořeňují při teplotě 20 – 22 °C.…

Číst více