FABACEAE – BOBOVITÉ

Jsou většinou dřeviny a byliny, se střídavými složenými listy a pětičetnými pyskatými květy, často libě vonnými. Plod je vícesemenný lusk. Jedna z nejbohatších čeledí, se 308 rody a asi 8000 druhy, rozšířenými vesměs v mírném pásmu severní polokoule. V hrnkových kulturách pěstujeme jen Cytisus L.…

Číst více

BOUGAINVILLEA COMM.

Lianovitá rostlina s dlouhými, řídce ostnitými šlahounovitými výhony a široce kopinatým, měkkým, hladkým listem. Pěstuje se pro pěkné, lilákově zbarvené podokvětní listeny, které vykvétají od dubna do června. Domovem je asi v 7 druzích v Jižní Americe, z nichž se v květinářských kulturách pěstuje pouze Bougainvillea glabra CHOISY a hlavně její kulturní varieta s větším a intensivněji karmínovým květem – B. glabra var. sanderiana hort.

Hlavní způsob množení je vrcholovými osními řízky; vedlejším způsobem množení je množení řízky kořenovými a …

Číst více

CAMELLIA L. – KAMELIE

C. Japonka L., od které pocházejí všechny kulturní variety a formy, se pěstuje jako stále zelený keř s kožovitým lesklým listem a nádhernými dužnatými plnými květy; vykvétá od vánoc do velikonoc.

Rozmnožuje se skoro výhradně řízky, a to od ledna do března, kdy mateční rostliny po odkvětu seřezáváme. Nejlepší řízky jsou z vrcholových větévek; není-li jich však dostatek, použijeme k řízkování i větévek postranních. Řízky se 3 listy po upravení vysadíme do množárenského záhonu s teplotou půdy 22 – 24 …

Číst více

OENOTHERACEAE – PUPALKOVITÉ

Vytrvalé nebo i jednoleté byliny, řidčeji keře, s jednoduchými vstřícnými, střídavými nebo i přeslenovitými listy. Květy velké v různých barvách bývají dvou- až čtyřčetné; plod je tobolka nebo bobule. Obsahují asi 35 rodů se 470 druhy, domácí ponejvíce v subtropech a tropech. Ze skleníkových kultur se pro ozdobný květ pěstuje pouze Fuchsia L.…

Číst více

PELARGONIUM L´HERIT – ČAPÍ NŮSEK (LID. MUŠKÁT)

Nejpopulárnější lidová květina v okenních truhlíčcích, za okny venkovských příbytků a na balkonech, ve skupinách světlých a sušších míst v parcích. Z 250 druhů domácích v jižní Africe, Asii a Austrálii zaujaly v našich skleníkových kulturách místo pouze tři:

P. zonale AIT. je ze všech nejrozšířenější a má největší počet variet a forem, pěstovaných pro krásný květ ve všech odstínech barvy červené, růžové a bílé, nebo odrůdy pěstované pro pestrý list na výsadby kobercové.

P. peltatum AIT. – muškát břečťanolistý …

Číst více

GERANIACEAE – KAKOSTOVITÉ

Čeleď zahrnující jednoleté nebo častěji vytrvalé byliny se vstřícnými nebo střídavými listy s dlanitou nervaturou a pětičetnými květy ve vrcholičnatých květenstvích. Plod je zobanitá nažka nebo tobolka. Do této čeledi patří celkem 11 rodů asi se 600 druhy, rozšířenými ve všech světadílech. V květinářských kulturách pod sklem se pěstuje pouze rod Pelargonium L´HERIT.…

Číst více

KALANCHOË ADANS. – KOLOPOJKA

Důležitá květina pro jarní měsíce, která je v poslední době oblíbenou tržní rostlinou. Množí se snadno osními i listovými řízky. Stálým vegetativním množením však její růst postupně ochabuje; proto je nutno vždy po několik letech množit ji semenem, z něhož rovněž dobře klíčí a rychle roste. Vývoj tržních rostlin od výsevu trvá jeden rok. Vyséváme nejlépe v dubnu. Semenáčky přepichujeme do pařeniště a odtud je v září sázíme do hrnků o průměru 7 – 8 cm. Vytáhlejší rostliny několikráte zaštipujeme, …

Číst více

CRASSULA L. – TLUSTICE

Většinou vytrvalé, rychle rostoucí rostliny, nenáročné, neboť se daří v pokojích i při malé péči, domácí v jižní Africe. Množí se snadno listovými i osními řízky, které před sázením necháme zavadnout. Rostou poměrně rychle i ze semene. Zeminu milují jílovitohlinitou, s větší příměsí písku, nebo zeminu kompostní s pařeništní a pískem. Přezimují ve studeném skleníku při omezené zálivce. Pro tržní účely se pěstují nejčastěji druhy:

C. lactea AIT. (obr. 146) s bílými vonnými květy, rozkvétajícími od prosince do března, již …

Číst více