Kopie - DSC_0128

Křížení (hybridizace)

Metoda hybridizace se podstatně liší od výběru. Výběry nám v šlechtitelské práci postačí tam, kde jde pouze o menší zlepšení určitých znaků a vlastností, které jsou již ve výchozí populaci značně blízké těm vlastnostem, které žádáme. Metoda výběru je však nedostatečná pro řešení obtížnějších šlechtitelských úkolů, kde je veliký rozdíl mezi vlastnostmi výchozími a vlastnostmi, jež musíme získat výslednou odrůdou. V tomto případě je zapotřebí použít hybridizace – křížení.

Křížením rozumíme přenesení pylu z pestíků jedné rostliny na bliznu rostliny …

Číst více

VYBAVENÍ ŠLECHTITELSKÉ LABORATOŘE

Abychom mohli úspěšně používat určité šlechtitelské metody, potřebujeme k tomu určité zařízení a inventář.

Ke křížení a kastraci potřebujeme soubor drobného nářadí, malé nůžky, pinzety s tenkými rameny, stříkačku s balónkem na smývání vlastních pylových zrnek a preparační jehly na přípravu drobných květů. Dále potřebujeme lupy na lupové brýle, baňky se zabroušenými zátkami a zkumavky na sběr a uchovávání pylu, opylovací štětečky, isolační látku a vatu, bílou a barevnou přízi k označování barevných rostlin, líh na desinfekci jehel a pinset.…

Číst více

Opylování

Opylováním rozumíme tu část pohlavního procesu, při které je pylové zrnko přenášeno na bliznu, oplozením pak druhou část pohlavního procesu, při které dochází k vlastnímu oplození vajíčka. Pohlavní proces je dovršením vývojového cyklu rodičovského organismu a zároveň počátkem vývoje nového organismu. Na rozdíl od vegetativních buněk, které jsou stadijně nejmladší. V tom se podobají prvopočáteční buňce, z níž začal vývoj daného organismu. Charakteristickým rysem pohlavního procesu je vývoj potomstva z jedné buňky a složitá dědičnost, která je výsledkem splynutí dvou …

Číst více

Aklimatizace

Je to metoda, při které šlechtitel podrobuje vlivům prostředí, v němž bude rostlina dále vegetovat. Protože rostlina tvoří s prostředím nedílný celek, je přirozené, že úplně cizímu prostředí musí rostlina nejprve přivyknout, aby v něm pak úplně rostla. Aklimatizace v mičurinském pojetí není však pouhé přenesení rostliny do nového prostředí, nýbrž jde zde o cílevědomé sbližování organismu s jednotlivými podmínkami prostředí, o sbližování, které směřuje k dokonalému splynutí organismu a prostředí. Při dosažení tohoto souladu se ovšem vlastnosti rostliny přizpůsobí …

Číst více

Výběr (selekce)

Rozlišujeme výběr positivní, negativní, individuální a hromadný.

S výběrem začínáme u výchozího materiálu, který je zpravidla potomstvem některé odrůdy již dříve zušlechťované.

Positivním výběrem rozumíme takový výběr, při kterém vybíráme rostliny s nejlepšími znaky a vlastnostmi a semen těchto rostlin používáme k dalšímu zušlechťování.

Negativním výběrem rozumíme výběr, při kterém vyřazujeme rostliny se znaky a vlastnostmi zápornými, tedy nevhodnými, a tyto rostliny vyloučíme před plným rozkvětem, aby neznehodnocovaly porost nevhodným sprášením.

Výběr individuální. (Obr. 259) Individuální výběr může být jednorázový, …

Číst více

Nadzemní části rostliny

Při posuzování nadzemní části rostliny si všímáme vedle celkového vzhledu rostlin i jejich výšky, šířky a intensity růstu.

Celkový vzhled rostliny může být řídký, hustý, střední, tvar široký, nízký, úzký, kuželovitý, válcovitý, rozložitý, keříkovitý nebo nepravidelný. Vzrůst může být zakrslý, polovysoký, vysoký, poléhavý. Výšku a šířku měříme v cm. Ve vytčeném cíli je uveden např. vzrůst polovysoký a přibližná výška je uvedena v cm.

Lodyha rostliny může být vzpřímená, převislá, poléhavá, plazivá, otáčivá a popínavá. Všímáme si dále tvaru jejího …

Číst více

Kořenový systém

Pro šlechtitele je kořenový systém velmi důležitý, protože je základní podmínkou pro vzrůst rostliny. Posuzujeme jeho mohutnost, hloubku, do které zasahuje, schopnost pronikat do půdy a osvojovat si živiny. Sledujeme také, jak se kořenový systém vytváří, tj. zda se rozkládá mělce pod povrchem či zda proniká do větší hloubky, jaký je poměr mezi vytvářením hlavních kořenů a kořenového vlášení. Tvar kořenového systému je charakteristický pro druh a někdy i pro odrůdu a jeho vlastnosti hodnotíme především při přesazování. Rostliny, které …

Číst více