Kopie - DSC_0142

Péče o zeminy během vegetace

Na volných květinářských záhonech pečujeme o půdu především pravidelnou kultivací, zejména na podzim. Soustavně doplňujeme humus, zlepšujeme bakteriální činnost a dodáváme živiny. U půd chudých na organické látky zvětšujeme obsah organických látek zejména hnojením chlévskou mrvou nebo přidáváním rašeliny, příliš těžké půdy zlehčujeme popelem, který ovšem smíme dávat jen ve slabých vrstvách a nikoliv každoročně. Na půdách chudých vápnem je nutné silné přivápnění, a to nejčastěji hašeným vápnem a v zemědělství saturačními kaly nebo mletým vápencem.

Jinak pečujeme o zeminy …

Číst více

Dezinfekce rostlin

Zemin v květinářství je intensivně využíváno a bývají často příčinou různých chorob rostlin. Abychom zabránili rozšiřování těchto chorob, desinfikujeme půdu, při čemž umrtvíme choroboplodné zárodky; tím zpravidla podpoříme činnost užitečných mikrobů, která je právě choroboplodnými zárodky brzděna. Malá množství zeminy, obyčejně jen pro výsevy, desinfikujeme vyžíháním, formalinem nebo manganistanem draselným, větší množství zemin a zemin v pařeništních nebo komposty na hromadách desinfikujeme horkou parou.

Desinfekce formalinem. Zeminu kropíme 1 – 2 % roztokem formalinu. Po pokropení zeminu přikryjeme papírem nebo …

Číst více

Jednotná směs

Ve snaze po dalším zjednodušení a zlevnění práce byly v Německu konány pokusy s tzv. jednotnou zeminou, a když se osvědčila, začíná se jí používat i v praxi zahradnické. Je složena takto: 1 díl bílého jílu nebo zeminy nakopané pod vrstvou ornice a 1 díl rašeliny; na 1 m3 přidáme 1 kg rohových pilin, 2,25 kg Hortusu a 0,5 l koncentrátu stopových prvků. Jednotné zeminy bylo použito pro Cyclamen, Primula, Coleus, Begonia, Cineraria, Pelargonium a Asparagus s dobrým výsledkem.…

Číst více

Hortensiová směs

Hortensiová směs má být kyselá (pH 4,5 až 5) a je složena hlavně z morovky s přídavkem rašeliny a písku. Morovka má být dobře zvětralá, alespoň rok odleželá. Rašelinu předem vlhčíme morůvkou, ve které rozpouštíme 2 kg Hortusu na 1 m3 směsi. Poměr míšení: 2 díly slatinky, 1 díl písku.…

Číst více

Chrysantémová směs

Chrysantémová sms má být dostatečně vzdušná, ale přitom vazká a bohatá živinami. Mísíme stejný díl zeminy kompostní a pařeništní, přidáváme máčenou rašelinu a stejný díl těžké jílovité zeminy. K tomu přidáme 1 díl písku.

Směs má být slabě alkalická (pH 6,5 až 7,5). Vedle chryzantém jí používáme pro Asparagus sprengeri, Cineraria, Calla, a není-li příliš těžká, i pro Primula.…

Číst více

Bramboříková směs

Bramboříková směs musí být hodně propustná a bohatá živinami. Připravujeme ji vždy na podzim pro příští rok. Nejdříve si připravíme rašelinu, kterou prosytíme roztokem hnojiv. Rašelinu rozdrobíme a navrstvíme do staré kádě. Mírně udusáme a proléváme záchodovinou nebo roztokem Hortusu, kterého dáváme asi 10 kg na 1 m3 rašeliny. Tato příprava trvá asi 10 dní. Připravenou rašelinu mícháme se stejným dílem pařeništní zeminy a přidáváme 2 díly hrubé listovky a 1 díl písku. Jestliže jsme rašelinu nevlhčili roztokem hnojiv, …

Číst více