Kopie - DSC_0067

Rychlení růží

Květy můžeme získat: vlastním rychlením v době zimní, přirychlováním (zkracováním doby vegetačního klidu) pro časné jarní květy, prodlužováním doby vegetace pro pozdní květy podzimní.

Pro každý způsob je nutno rostliny náležitě připravit. Důležitá je i volba podnože. Pro rostliny určené pouze k přirychlování se hodí velmi dobře Rosa canina L., které ovšem nelze použít pro rostliny k zimnímu rychlení, neboť nutně vyžaduje zimní klid. Pro zimní rychlení s úspěchem používáme jako podnože Rosa manetti CRIV., která se hodí pro všechny …

Číst více

Rychlení jiných důležitých okrasných dřevin

Prunus triloba var. plena DIPP. působí svými přisedlými, plnými růžovými květy jako umělá rostlina. Většinou se pěstuje ve tvaru keře, zřídka ve formě stromku. Očkovanci na podnoži St. Julien se po vyrašení na jaře zaštípnou za třetím až pátým listem, aby se rostlina rozvětvila. Na pdzim  se sázejí do hrnků do dobré ornice s kompostem a rašelinou av hlubokém pařeništi přezimují. Na jaře je seřízneme na 3 – 4 očka a po vyrašení odstraníme všechny slabé výhony. Přes léto se …

Číst více

Rychlení šeříků

K rychlení se hodí jen některé odrůdy Syringa vulgarit L., a to rostliny nejméně tříleté, řádně zakořenělé, se silnými výhony, které mají květní pupeny náležitě vyvinuté. Poněvadž ušlechtilé odrůdy, vhodné k rychlení, rozmnožujeme hlavně očkováním, musíme si opatřit dostatek vhodných podnoží. Nejlépe vyhovuje semenáč druhu Syringa vulgarit. Dá se použít i kořenových řízků šeříku, které snadno zakořeňují.

Jednoleté a vytříděné semenáče vysazujeme na jaře na záhony s těžší, ale propustnou zeminou zásobenou humusem a živinami, dobře vyhnojenou chlévskou mrvou, která …

Číst více

Rychlení jiných důležitých okrasných rostlin

Convallaria majalis L. – konvalinka. I když je konvalinka rostlinou listnatých lesů, dá se dobře pěstovat i na plném slunci a dosahuje se dokonce lepších výsledků. K rychlení je nutné vypěstovat dostatek květních pupků. Půdy k pěstování konvalinek musí být nezaplevelené, náležitě prokypřené, dostatečně vyhnojené hlavně chlévskou mrvou a vyvápněné. Před výsadbou je účelé pozemek převrstvit nebo hluboko prokypřit. Konvalinky vysazujeme buď na podzim, což je výhodnější, nebo na jaře. Sázejí se buď za pluhem, čímž se ovšem nedocílí dokonalá …

Číst více

Rychlení karafiátů

Ze všech druhů karafiátů zaujaly v poslední době první místo v kulturách ušlechtilé karafiáty, zvané též americké, hlavně pro nádherně tvarované, většinou vonné a krásně zbarvené květy na silných stvolech. Botanicky náleží do skupiny Dianthus caryophyllus L. Jejich kultura není složitá, ale je nutno dodržovat určité zásadní požadavky, především dokonale vyhovující stavby. Skleníky musí být vzdušné a světlé. Výška hřebene musí být nejméně 5 – 6 cm, šíře 6 – 10 cm. Sklo musí být dostatečně silné, aby ani v …

Číst více

Rychlení lilií

Pro rychlení v zimním období lze použít jen některých druhů lilií, např. Lilium longiflorum, Lilium regale, Lilium speciosum, Lilium auratum, popřípadě hybridy Lilium sulphurgale. Kultura a rychlení jednotlivých druhů je odlišná.

Lilium longiflorum hort. Cibule vysazujeme vždy na podzim do hrnků průměru 16 cm; použijeme směsi zeminy písčité, kompostní a pařeništní. Hrnky plníme jen do poloviny (obr. 234) a vysazujeme cibule. Po výsadbě je uložíme v chladném skleníku pod stoly k zakořenění, které trvá asi 2 měsíce. Jakmile výhony přerostly …

Číst více

Rychlení narcisů

K rychlení používáme většinou druhů Narcissus pseudonarcisus a Narcissus poeticus. Chceme-li rychlit časně, vysazujeme již v září nebo v říjnu vytříděné cibule po třech do hrnků průměru 12 cm. Po výsadbě uložíme hrnky s cibulemi ve vyvezeném pařeništi, kde dokonale zakoření.

S rychlením možno začít, jakmile vyrašené puky dosáhly délky 5 cm a cibule prokořenily celý bal, což bývá již počátkem ledna. Hrnky přenášíme do skleníku, který však nezatemňujeme. Teplotu ve skleníku udržujeme v té době mezi 16 až 18 …

Číst více

Rychlení hyacintů

Pro rané rychlení musí být cibule hyacintů uměle dozrávány. Vysazujeme je co nejdříve, neboť hyacinty potřebují k zakořenění dosti dlouhou dobu, a nezakoření-li dokonale, nedosáhneme požadovaných výsledků. Vysazujeme je proto již od poloviny srpna. Pro pozdější rychlení musí být výsadba ukončena do poloviny září. K výsadbě použijeme lehké, hodně písčité zeminy, neboť v propustných půdách probíhá zakořeňování mnohem rychleji a lépe než v půdách těžkých. Cibule se mají vysazovat do starších a vymytých hrnků. Nové hrnky máčíme před použitím delší …

Číst více

Rychlení tulipánů

Cibule určené k rychlení tulipánů se dříve takřka výlučně dovážely z Holandska a teprve v poslední době se pěstují pro rychlení i u nás. Důležité je, abychom cibule dostali včas, aby se brzy začalo s přípravami pro rychlení. Po dojití zásilky vyjímají se cibule a nechávají se v suchém, chladnějším prostředí osušit. S výsadbou pro rané rychlení započneme v měsíci září v době, kdy půdní teplota poklesla asi na 9 °C. Rychlíme-li tulipány pro řez, je účelné vysazovat je do …

Číst více

Parní lázeň

Je po technické stránce výhodnější nežli lázeň teplovodní, zvláště při rychlení ve velkém. Spočívá v tom, že na rostliny založené v uzavřené místnosti působíme po dobu 12 – 24 hodin parou, ohřátou na teplotu 30 – 40 °C. Tuto lázeň je možno připravit ve vlastní rychlírně tak, že páru, kterou vyvíjíme v parním kotli z pařicí kolony postavené před skleníkem, vedeme potrubím do rour od linkového zadešťovacího zařízení. Roury jsou zavěšeny v přiměřené výšce pod hřebenem rychlírny. Rychlírnu je třeba …

Číst více