Rychlení jiných důležitých okrasných rostlin

Convallaria majalis L. – konvalinka. I když je konvalinka rostlinou listnatých lesů, dá se dobře pěstovat i na plném slunci a dosahuje se dokonce lepších výsledků. K rychlení je nutné vypěstovat dostatek květních pupků. Půdy k pěstování konvalinek musí být nezaplevelené, náležitě prokypřené, dostatečně vyhnojené hlavně chlévskou mrvou a vyvápněné. Před výsadbou je účelé pozemek převrstvit nebo hluboko prokypřit. Konvalinky vysazujeme buď na podzim, což je výhodnější, nebo na jaře. Sázejí se buď za pluhem, čímž se ovšem nedocílí dokonalá …

Číst více

Rychlení karafiátů

Ze všech druhů karafiátů zaujaly v poslední době první místo v kulturách ušlechtilé karafiáty, zvané též americké, hlavně pro nádherně tvarované, většinou vonné a krásně zbarvené květy na silných stvolech. Botanicky náleží do skupiny Dianthus caryophyllus L. Jejich kultura není složitá, ale je nutno dodržovat určité zásadní požadavky, především dokonale vyhovující stavby. Skleníky musí být vzdušné a světlé. Výška hřebene musí být nejméně 5 – 6 cm, šíře 6 – 10 cm. Sklo musí být dostatečně silné, aby ani v …

Číst více

Rychlení lilií

Pro rychlení v zimním období lze použít jen některých druhů lilií, např. Lilium longiflorum, Lilium regale, Lilium speciosum, Lilium auratum, popřípadě hybridy Lilium sulphurgale. Kultura a rychlení jednotlivých druhů je odlišná.

Lilium longiflorum hort. Cibule vysazujeme vždy na podzim do hrnků průměru 16 cm; použijeme směsi zeminy písčité, kompostní a pařeništní. Hrnky plníme jen do poloviny (obr. 234) a vysazujeme cibule. Po výsadbě je uložíme v chladném skleníku pod stoly k zakořenění, které trvá asi 2 měsíce. Jakmile výhony přerostly …

Číst více

Rychlení narcisů

K rychlení používáme většinou druhů Narcissus pseudonarcisus a Narcissus poeticus. Chceme-li rychlit časně, vysazujeme již v září nebo v říjnu vytříděné cibule po třech do hrnků průměru 12 cm. Po výsadbě uložíme hrnky s cibulemi ve vyvezeném pařeništi, kde dokonale zakoření.

S rychlením možno začít, jakmile vyrašené puky dosáhly délky 5 cm a cibule prokořenily celý bal, což bývá již počátkem ledna. Hrnky přenášíme do skleníku, který však nezatemňujeme. Teplotu ve skleníku udržujeme v té době mezi 16 až 18 …

Číst více

Rychlení hyacintů

Pro rané rychlení musí být cibule hyacintů uměle dozrávány. Vysazujeme je co nejdříve, neboť hyacinty potřebují k zakořenění dosti dlouhou dobu, a nezakoření-li dokonale, nedosáhneme požadovaných výsledků. Vysazujeme je proto již od poloviny srpna. Pro pozdější rychlení musí být výsadba ukončena do poloviny září. K výsadbě použijeme lehké, hodně písčité zeminy, neboť v propustných půdách probíhá zakořeňování mnohem rychleji a lépe než v půdách těžkých. Cibule se mají vysazovat do starších a vymytých hrnků. Nové hrnky máčíme před použitím delší …

Číst více

Rychlení tulipánů

Cibule určené k rychlení tulipánů se dříve takřka výlučně dovážely z Holandska a teprve v poslední době se pěstují pro rychlení i u nás. Důležité je, abychom cibule dostali včas, aby se brzy začalo s přípravami pro rychlení. Po dojití zásilky vyjímají se cibule a nechávají se v suchém, chladnějším prostředí osušit. S výsadbou pro rané rychlení započneme v měsíci září v době, kdy půdní teplota poklesla asi na 9 °C. Rychlíme-li tulipány pro řez, je účelné vysazovat je do …

Číst více