Dělení rostlin

Dosti častým způsobem rozmnožování je dělení rostlin. Používá se ho u peren vytvářejících trsy a také u rostlin pěstovaných v hrnkách, např. u některých kapradin, u rodu Cyperus a u vranečků. Jde o prosté rozdělení větších trsů (obr. 24), při čemž každá část původního trsu roste samostatně.

Dělením se dají rozmnožovat velmi dobře téměř všechny pereny. Starší jedince v pozdním létě nebo brzy na jaře vyryjeme a buď roztrhneme, nebo hladkým řezem rozdělíme na několik částí a pak pěstujeme …

Číst více

Rozmnožování cibulemi a hlízami

Rozmnožování cibulemi a hlízami je přirozený způsob rozmnožování cibulovitých a hlíznatých rostlin, kterého se v praxi používá např. u tulipánů, narcisů, mečíků, jiřin, dosen (obr. 23) aj.

U některých rostlin, např. u begonií hlíznatých a u gloxinií můžeme rozmnožovat též přímo hlízy. Rozřízneme je na dvě, po případě více částí, řeznou plochu zasypeme dřevěným uhlím a každá část hlízy je pak schopna vytvořit samostatnou rostlinu. Tohoto způsobu používáme však jen v nutných případech. Při rozmnožování hyacintů je nutno nejdříve řezem …

Číst více

Rozmnožování řízky osními, listovými a kořenovými

Rostlinné řízky rozdělujeme na osní, listové a kořenové. Osní řízky mohou být měkké, polovyzrálé a vyzrálé, vrcholové s hlavním očkem, postranní a řízky bez vrcholů.

Bylinné měkké řízky odebíráme z nejmladších částí rostlin. Jsou zpravidla polovyzrálé a mohou být u některých druhů jen vrcholové, u jiných i postranní (obr. 20), např. řízky rodu Pelargonium, Hortensia, Tradescantia. Nepoužíváme však řízků příliš mladých, neboť snadno zahnívají a hůře zakořeňují.

Vyzrálými řízky rozmnožujeme především všechny rostliny stále zelené, tedy např. rody Myrtus

Číst více