Přimíšeniny do směsi zemin

Zeminu z jehličí získáváme v jehličnatých lesích, kde je uložena pod vrstvou nezetleného jehličí. Její vrstva bývá silná jen několik centimetrů. V zahradě ji můžeme připravit kompostováním jehličí. Obsahuje značné množství siličnatých látek, je kyselá, její použití je tedy ojedinělé. Hlavní význam má jako příměs pro azalky.

Písek je nezbytnou složkou všech směsí zemin. Nejlepší je říční písek, který není ostrohranný a nemá zemitých příměsí jako písek kopaný. Musíme-li použít kopaného písku, je nutno jej proprat vodou, zejména tehdy, má-li …

Číst více