Kopie - DSC_0128

Křížení (hybridizace)

Metoda hybridizace se podstatně liší od výběru. Výběry nám v šlechtitelské práci postačí tam, kde jde pouze o menší zlepšení určitých znaků a vlastností, které jsou již ve výchozí populaci značně blízké těm vlastnostem, které žádáme. Metoda výběru je však nedostatečná pro řešení obtížnějších šlechtitelských úkolů, kde je veliký rozdíl mezi vlastnostmi výchozími a vlastnostmi, jež musíme získat výslednou odrůdou. V tomto případě je zapotřebí použít hybridizace – křížení.

Křížením rozumíme přenesení pylu z pestíků jedné rostliny na bliznu rostliny …

Číst více