Netřesk

SEMPERVIVUM L. – NETŘESK

Nízké rostliny s masitými lístky seskupenými v přízemní růžici. Některé druhy jsou domácí u nás, jinak většinou pocházejí z Pyrenejí a Alp. Květy sestavené v mnohoramenných vrcholících na vyšší lodyze vyrůstají ze středu růžice. Rozkvétají červeně nebo žlutě v červnu až září. Jsou nepostradatelné do skalek, na zídky a na výslunné svahy, kde se uplatňují po celý rok. V každé i sebechudší půdě se rychle rozrůstají. V kultuře se většina druhů snadno kříží a vzniká tak velké množství často velmi …

Číst více

CRASSULACEAE – TUČNOLISTÉ

Rostliny převážně vytrvalé, řidčeji jednoleté, nápadné silně zdužnatělými listy, většinou sestavenými v husté růžici. Květy mají zpravidla obojaké, 4 – 5četné, ve vrcholičnatých květenstvích; plod je tobolka nebo měchýřek. Zplaněle rostou na suchých místech a skalách teplého a mírného pásma naší polokoule, kde jsou zastoupeny celkem 19 rody, jež mají společně přes 500 druhů. Jako důležité květiny hrnkové se pěstují pouze rody Crassula L. a Kalanchoë ADANS., vzácněji se pěstují pod sklem také Bryophyllum SALISB., Cotyledon L. a Rochea DC. …

Číst více