Vzduch

Vzduch obklopuje celou naši zeměkouli a má pro růst rostlin základní význam. Ze vzduchu používají rostliny zejména kyslíku k dýchání a kysličníku uhličitého k asimilaci a v nepatrné míře i čpavku. V čistém vzduchu je obsaženo asi 20 % kyslíku a asi 0, 03 % kysličníku uhličitého. Množství kysličníku uhličitého ve sklenících je větší a lze je i uměle zvýšit spalováním speciálních briket. Větší obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu rostlinám prospívá, neboť asimilace probíhá mohutněji. Největší část vzduchu tvoří dusík

Číst více