Dělení rostlin

Dosti častým způsobem rozmnožování je dělení rostlin. Používá se ho u peren vytvářejících trsy a také u rostlin pěstovaných v hrnkách, např. u některých kapradin, u rodu Cyperus a u vranečků. Jde o prosté rozdělení větších trsů (obr. 24), při čemž každá část původního trsu roste samostatně.

Dělením se dají rozmnožovat velmi dobře téměř všechny pereny. Starší jedince v pozdním létě nebo brzy na jaře vyryjeme a buď roztrhneme, nebo hladkým řezem rozdělíme na několik částí a pak pěstujeme …

Číst více