Dělení rostlin

Dosti častým způsobem rozmnožování je dělení rostlin. Používá se ho u peren vytvářejících trsy a také u rostlin pěstovaných v hrnkách, např. u některých kapradin, u rodu Cyperus a u vranečků. Jde o prosté rozdělení větších trsů (obr. 24), při čemž každá část původního trsu roste samostatně.

Dělením se dají rozmnožovat velmi dobře téměř všechny pereny. Starší jedince v pozdním létě nebo brzy na jaře vyryjeme a buď roztrhneme, nebo hladkým řezem rozdělíme na několik částí a pak pěstujeme každý oddělek samostatně.

Starší rostliny můžeme buď opatrně rozdělit, nebo druhy pěstované ve volné půdě vysadit přímo na záhony, skleníkové rostliny pak na skleníkový záhon se silnější vrstvou hodně humosní zeminy, a to tak, aby na 1 m2 přišly 4 rostliny. Vytvoří snadno výběžky s mladými rostlinami.

Některé skleníkové rostliny, např. azalky, rozmnožujeme roubováním. Většinou se používá plátování.

Vegetativním rozmnožováním získané potomstvo je vyrovnané a jednotné co do vzrůstu i barvy květu a současně nasazuje květy. Všechny tyto vlastnosti jsou u některých druhů velkou předností, a proto vegetativní rozmnožování považujeme za stejně důležité jako rozmnožování generativní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>