Rychlení tulipánů

Cibule určené k rychlení tulipánů se dříve takřka výlučně dovážely z Holandska a teprve v poslední době se pěstují pro rychlení i u nás. Důležité je, abychom cibule dostali včas, aby se brzy začalo s přípravami pro rychlení. Po dojití zásilky vyjímají se cibule a nechávají se v suchém, chladnějším prostředí osušit. S výsadbou pro rané rychlení započneme v měsíci září v době, kdy půdní teplota poklesla asi na 9 °C. Rychlíme-li tulipány pro řez, je účelné vysazovat je do truhlíků. Výsadba do hrnků vyžaduje více práce, hrnky zabírají značnou plochu v rychlírnách a rostliny v hrnkách nevykvétají stejnoměrně. Je tedy účelnější vysazování do truhlíků a vykvetlé tulipány pak do hrnků pro prodej přesazovat.

Půdní směs pro tulipány má být lehká, propustná, písčitá, prostá chorob a škůdců. S neúspěchem se můžeme setkat při použití kompostní zeminy neby zeminy pařeništní. Musíme-li již těchto zemin použít, je bezpodmínečně nutná jejich dokonalá desinfekce ať již parou, nebo chemicky. Přidávání hnojiv nebo vlastní přihnojování rychlených tulipánů je celkem nepotřebné, protože cibule tulipánů mají značnou zásobu živných látek a květy i listy jsou již v cibuli vyvinuty. Dokonalý odvod závlahové vody je nutno zajistit nejen použitím propustné zeminy, ale i dobrou drenáží. Hloubku výsadby cibulí volíme tak, že je do kypré půdy vtlačujeme. Do hrnků dáme nejdříve drenáž, pak si do poloviny nasypeme zeminu, naklademe 5 – 6 cibulí a stejnou zeminou zasypeme. Povrch mírně přitlačíme, aby po závlaze půda příliš neklesla a cibule se neobnažily. Jak v hrnkách, tak i v truhlících ponecháme na okraj hloubky asi 1 cm pro závlahovou vodu. Po výsadbě truhlíčky nebo i hrnky narovnáme do vyvezených pařenišť nebo do záhonů, vysypeme zeminou a zasypeme až po horní okraj pískem, který dáváme proto, abychom při vybírání hrnků z pařenišť snadno oddělili krycí zeminu od vlastní zeminy v hrnkách. Na písek navrstvíme zeminu do výše 15 – 20 cm. Po založení celou vrstvu důkladně provlhčíme. Truhlíky i hrnky je možno také zakládat do stejné hloubky ve volné půdě. Před příchodem mrazů se přikryjí vrstvou listí nebo slamnaté mrvy, aby půda nepromrzla.

Cibule se zakládají proto, aby za stejnoměrné teploty a vlhka zvolna, ale dobře zakořenily. Čím lépe zakoření, tím lepších výsledků dosáhneme při vlastním rychlení. Za příliš vlhkého podzimu chráníme takto založené cibule před dešťovými srážkami tím, že je pokryjeme okny. Je nutno také pamatovat na ochranu před škůdci. Největší škody napáchají myši, jimž klademe do základů nástrahy, např. otrávenou pšenici.

V poslední době se zkouší zakořeňování tulipánových cibulí pro rychlení pomocí synthetických růstových látek. Dosahuje se jimi velmi rychlého růstu kořenů. Za 14 dnů dorostly kořeny u těch cibulí, kde bylo použito růstových látek, délky 15 – 20 cm, u kontrolních pouze 6 m. Rovněž na výšku květních stvolů mají tyto látky vliv. U většiny tulipánů zakořeňovaných pomocí synthetických růstových látek se za 50 dnů objevily květy.

K rychlení tulipánů se většinou používá odrůd druhu Tulipa gesneriana, který je rozdělen do několika skupin. Nejčastěji rychlíme odrůdy ze skupiny tulipánů Triumph, Mendelových, Darwinových a v menším Brederovým. Každá z uvedených skupin má odrůdy vhodné pro rané nebo pozdější rychlení. Pro rychlení k vánocům se například hodí odrůdy: „Brilliant Star“, „Mon Tresor“, „Duc de Berlin“, „Duc van Tholl“, „Rose Prcose“. Pro pozdnější rychlení jsou vhodné „Generál de Wet“, „Princ von Österreich“, „La Reine Maxima“, „Weisser Falke“, „Ibis“, „Kaiserkrone“ a další.

Při vybírání hrnků založených v pařeništi se přesvědčíme, zda jsou cibule dobře zakořeněné. Málo zakořeněné cibule nestejnoměrně vykvétají. Hrnky vybíráme za teplejšího dne v poledních hodinách. Přenášíme je obvykle nejdříve do chladnějších místností a po několika hodinách do skleníku. Jde-li o rané rychlení, stínujeme už jen řidčeji. Rostliny zůstávají zastíněné až do doby, kdy květní stvol s poupětem přeroste listy. Nezastíníme-li, rostou bujně listy a květy zůstávají sedět mezi nimi. Teplota při rychlení je odvislá od jednotlivých skupin odrůd a pohybuje se od 16 do 25 °C. Jakmile květy přerostou listy, teplotu snižujeme, aby se rostliny otužily a rychle neodkvétaly. Zároveń skleník zvolna osvětlujeme.

Chceme-li tulipány pouze přirychlit, stačí, vysázíme-li v září nebo říjnu cibule do pařeniště nebo rychlírny. U těchto cibulí není nutné umělé dozrávání. S rychlením začínáme obvykle koncem ledna nebo v únoru při teplotách 10 až 15 °C.

Rychlených tulipánů se dá všestranně použít. Jsou vhodné k dekoraci v hrnkách, k úpravě květinových košů a misek, k řezu do váz a pro různé vazačské práce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>