Kopie - DSC_0067

Rychlení růží

Květy můžeme získat: vlastním rychlením v době zimní, přirychlováním (zkracováním doby vegetačního klidu) pro časné jarní květy, prodlužováním doby vegetace pro pozdní květy podzimní.

Pro každý způsob je nutno rostliny náležitě připravit. Důležitá je i volba podnože. Pro rostliny určené pouze k přirychlování se hodí velmi dobře Rosa canina L., které ovšem nelze použít pro rostliny k zimnímu rychlení, neboť nutně vyžaduje zimní klid. Pro zimní rychlení s úspěchem používáme jako podnože Rosa manetti CRIV., která se hodí pro všechny …

Číst více

Kopie - DSC_0926

Výsevy do pařeniště a na volný záhon

Některé druhy květin, zejména letničky, vyséváme do pařeniště, např. Alyssum, Antirrhinum, Amaranthus, Godetia, Lathyrus, Lobelia aj. Některé vyséváme přímo na volný záhon, např. Centaurea, Digitalis, Iberis, Linum, Lupinus, Papaver aj.

Pařeniště pro výsev připravíme takto: před výsevem se přesvědčíme, zda zemina je dobře prohřátá a provlhčená. Povrch upravíme velmi jemně a zejména dbáme, aby nevznikaly prohlubně a aby povrch byl vodorovný. Vyséváme buď do řádků, jejichž vzdálenost je určena druhem, po případě odrůdou, nebo na široko. Při výsevu velmi jemných …

Číst více

Kopie - DSC_0142

Péče o zeminy během vegetace

Na volných květinářských záhonech pečujeme o půdu především pravidelnou kultivací, zejména na podzim. Soustavně doplňujeme humus, zlepšujeme bakteriální činnost a dodáváme živiny. U půd chudých na organické látky zvětšujeme obsah organických látek zejména hnojením chlévskou mrvou nebo přidáváním rašeliny, příliš těžké půdy zlehčujeme popelem, který ovšem smíme dávat jen ve slabých vrstvách a nikoliv každoročně. Na půdách chudých vápnem je nutné silné přivápnění, a to nejčastěji hašeným vápnem a v zemědělství saturačními kaly nebo mletým vápencem.

Jinak pečujeme o zeminy …

Číst více

Kopie - DSC_0715

Hrnky

Pod název hrnky (kořenáče, květináče) zahrnujeme pálené hliněné nádoby normalizovaného tvaru a různé velikosti. Dnes jsou vyráběny hrnky průměru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28;,30; 32; 34; 36, 38, 40 cm a misky průměru 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 a 22 cm.

Nové hrnky i misky je třeba před použitím máčet stejně jako výsevní misky. Práci při skladování si …

Číst více

Kopie - DSC_0948

PŘIPOMÍNKY KE SKLIZNI SEMEN TRVALEK

Většina trvalek se množí vegetativně, hlavně dělením trsů a řízkováním. Přesto však je mnoho trvalek, které by bylo lze množit s úspěchem ze semene. Je to např. Achillea, Alyssum, Aquilegia, Arabis, Armeria, Anchusa, Anthemis, Aster, Aubrietia, Bergenia, Caltha, Campanula, Centaurea, Chelone, Chrysanthemum, Coreopsis, Dahlia, Delphinium, Dicentra, Doronicum, Dryas, Echinops, Erigeron, Euphorbia, Gaillardia, Gypsophilla, Helenium, Helianthus, Heracleum, Iberis, Inula, Lathyrus, Leucanthemum, Linaria, Lupinus, Papaver, Physalis, Primula, Pyrethrum, Scabiosa, Solidago, Statice, Trollius, Viola.

Trvalky na semeno pěstujeme podle týchž zásad jako letničky …

Číst více

VIOLA TRICOLOR MAXIMA HORT.

Vyséváme v červnu do pařeniště. Klíčí za 14 dní. Po přepichování vysazujeme na záhony na vzdálenost 40 x 40 cm. Semeno dozrává postupně a tobolky se sklízejí před úplnou zralostí, protože zralé snadno pukají a semeno daleko vymršťují. Semeno je žlutohnědé; v 1 g je asi 800 semen, která podržují klíčivost 2 roky.…

Číst více

CHEIRANTHUS CHEIRI L.

Semeno vyséváme v květnu do pařeniště. Klíčí za 8 dnů. Přepíchané sazenice vysazujeme na vzdálenost 40 cm na záhony. Často je pěstujeme na semeno v hrnkách na krytých policích. Je to rostlina samosprašná. Na rozdíl od druhu Mathiola plnokvěté odrůdy nejsou sterilní. Sklízejí se celé rostliny, které se dosušují zavěšené ve vzdušné místnosti. Semeno je ploché, oválné, hnědě oranžové. V 1 g je asi 500 semen, která podržují klíčivost 3 – 4 roky.

 …

Číst více

CAMPANULA MEDIUM L.

Vyséváme v červnu do pařeniště a po přepíchání vysazujeme na záhony na vzdálenost 50 cm. Je to rostlina samosprašná. Sklízíme opatrně, postupně, zralé tobolky brzo pukají a jemné semeno snadno vypadává. Semeno je drobné, lesklé, oválné, světle červenohnědé; v 1 g je asi 1600 semen, která podržují klíčivost 2 – 3 roky.…

Číst více

MYOSOTIS ALPESTRIS HORT.

Vyséváme v červnu až červenci do pařeniště. Klíčí za 2 – 3 týdny. Po přepíchání vysazujeme sazenice na záhony na vzdálenost 30 – 40 cm. Je to rostlina cizosprašná. Semeno sklízíme najednou, a to v ranních hodinách, protože snadno vypadává. Semeno je drobné, hranaté, leskle černé; v 1 g je asi 400 – 500 semen, která podržují klíčivost 4 roky.…

Číst více

DIANTHUS BARBATUS L.

Vyséváme v červnu do pařeniště. Semeno klíčí za týden až 14 dnů. Přepíchané rostliny vysazujeme na záhony na vzdálenost 40 cm. Semeno začínáme sklízet v době, kdy první tobolky začínají pukat. Sklízíme postupně. Plnokvěté odrůdy dávají až plných 40 %. Je to rostlina cizosprašná. Semeno je drobnější než u ostatních druhů, černé; v 1 g je asi 1200 semen, která podržují klíčivost až 4 roky.…

Číst více