Kopie - DSC_0926

Výsevy do pařeniště a na volný záhon

Některé druhy květin, zejména letničky, vyséváme do pařeniště, např. Alyssum, Antirrhinum, Amaranthus, Godetia, Lathyrus, Lobelia aj. Některé vyséváme přímo na volný záhon, např. Centaurea, Digitalis, Iberis, Linum, Lupinus, Papaver aj.

Pařeniště pro výsev připravíme takto: před výsevem se přesvědčíme, zda zemina je dobře prohřátá a provlhčená. Povrch upravíme velmi jemně a zejména dbáme, aby nevznikaly prohlubně a aby povrch byl vodorovný. Vyséváme buď do řádků, jejichž vzdálenost je určena druhem, po případě odrůdou, nebo na široko. Při výsevu velmi jemných semen, např. máků, mísíme semena s jemným suchým pískem. Po vysetí semena jemně zasypeme zeminou, kterou proséváme sítem přímo na vysetá semena. Celý povrch stejnoměrně a jemně přitlačíme. Hned po výsevu zalijeme konví s jemnou růžicí. Do doby vzklíčení osevy podle potřeby přistíníme. Pravidelně větráme a přes noc chráníme před poklesnutím teploty.

Záhony pro výsev musí být pečlivě uhrabány a půda nesmí být úplně suchá. Proto je-li třeba, 24 hodin před výsevem záhony zalijeme a před setím znovu přehrábneme. Na záhony vyséváme většinou do řádků, které vyznačíme vhodným znamenákem. Vzniknou-li při značení řádků mělké rýhy, zakryjeme semeno přehrábnutím celého záhonu. Dbáme, abychom neporušili řádku. Po výsevu povrch záhonu přitlačíme a jemně zalijeme. Je-li nebezpečí, že záhony budou vysychati, můžeme povrch záhonu jemně zasypat drobnou rašelinou. Až do doby vzejití pečujeme o stejnoměrnou pravidelnou zálivku.

Po prvé přepichujeme rostliny, když se vyvinuly dva první děložní lístky. Druhé a další přepichování následují obvykle po zapojení rostlin, tj. tehdy, když se svými listy vzájemně dotýkají.

Některé kultury, např. Begonia a většina letniček, se po druhé přepichují do pařeniště.

Přepichování má několikerý význam. Jednak získají rostliny více místa, jednak výživnější zeminu, a tím se podpoří kořenový systém.

Technika přepichování je různé podle druhu přepichovaných rostlin. Nejmenší rostlinky (Sinningia, Begonia), přepichujeme pinsetou. Důležité je, aby hrany pinsety (zvláště u pinsety z brku) byly tupé, čehož dosáhneme opakovaným vpichováním pinsety do zeminy. Ostré hrany by totiž snadno odřízly jemnou rostlinku. Při přepichování větších sazenic použijeme přepichovacího kolíčku.  Sílu kolíčku a délku jeho zašpičatění upravíme vzhledem k rostlinám. Vzdálenost stanovíme podle rostlin, a to tak, aby rostliny měly dostatek místa až do dalšího přepichování. Po přepichování velmi jemně zaléváme růžicí nebo mlhovkou. Některé druhy přepichujeme 2krát i 3krát.

Po přepichování věnujeme mladým rostlinkám všestrannou pozornost; z počátku je udržujeme uzavřené, ponenáhlu větráme a opatrně zaléváme. Nezapomínáme ani na stínění. Máme stále na paměti, že v tomto období se vytvoří opravdový základ pro další růst rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>